شیراز بلوار فرهنگ شهر - روبروی کوچه 20 - ساختمان 94

info@firouzconstructiongroup.com

Real Estate Development

Construction Group

انتخاب اصول مدیریت کسب وکار

شهامت یعنی تحت فشار موءدب بودن. قدرت نه موءدبانه وقاطعانه 

تمرکز : فقط لحظه حال مهم هست . اینده را از سرتان بیرون بیاندازید . بدان زندگی پرمشغله بی حاصل است .

هرگز شک نکنید گروه کوچک از ادمهای متفکر ومتعهد میتوانند دنیا را تعقییر دهند . در واقع تابوده چنین بوده است . ضروریات  مدیریت ورهبری در کسب وکار 

 آیا تاکنون احساس کرده اید بهره وری ندارید با اینکه همیشه در حرکتید و لی هیچگاه به جایی نمی رسید ؟

اصل گرایی راه خروج از این وضعیت است .تقریبا همه چیز مزاحمند و چیزهای انگشت شماری ضروری اند . راه ورسم اصل گرایی دنبال کردن شعار کمتر اما بهتر است و میبایست این مسیر را به صورت منضبط دنبال کنیم . کمتر ولی بهتر . روی تمام فعالیتهای سرمایه گذاری ومالی پیوسته باید درنگ کرد و ازخود پرسید ایا من روی فعالیت درستی سرمایه گذاری میکنم یا خیر ؟ باید یاد بگیریم که همه گزینه ها رو پالایش کنیم و فقط انهایی را انتخاب کنیم که واقعا ضروری اند . بهتر است سطح اثر بخشی مان در بالاترین سطح باشد نه میزان فعالیت مان . میبایست زمان وانرژی را عاقلانه فقط در جهت کارهای ضروری سرمایه گذاری کنیم . با نقشه قبلی زندگی کنیم . نه از روی غفلت . به جای انتخابهای منفعلانه . آگاهانه چند کار حیاتی را در انبوه کارهای بیاهمیت انتخاب کنیم و موانع را برداریم تا کارهای ضرروری مسیبر هموار خود را دنبال کنند در این مسیر از خود سفر لذت میبریم و مارا از مسیر فرع گرایی باز میدارد . سقراط میگوید بدان زندگی پرمشغله بی حاصل ست . 

این مطلب ادامه دارد..........  درفرع گرا بودن همه چیز وهمه کس مهم هست و برای همه است وفرد میخواهد دریک زمان از پس همه کارها براید ولی در اصل گرایی فرد انتخاب میکند واعلام میکند که فقط چند کار وچند چیز مهم است و موازنه ایجاد میکند  فرع گرایی باعث بینظمی درانجام کارهای بیشتر میشود وبدون فکر کردن به همه بله میگوید ودراخرین لحظه به زور میخواهد کارها رو انجام دهد هیچگاه از شرایط زندگی راضی نیست و احساس استیصال و خستگی میکند ولی در نقطه مقابل فرد اصل گرا کمی در کارها درنگ میکند به جز ضروریت ها مابقی را نه میگوید زندگی برایش اهمیت دارد و احساس میکند کنترل همه چیز را به دست دارد وازسفر زندگی لذت میبرد 

با ما همراه باشید تا به شما بگوییم چگونه میتوانید یک فرد اصل گرا وموفق در زندگی وکسب وکار خود باشید . اگر زندگیتان را اولویت بندی نکنید . دیگری حتما برایتان اولویت بندیش میکند .

اصل گرایی در زندگی مثل این است که شما به کمد لباسها مراجعه کنید و لباسهایی که دوست دارین رو انتخاب کنید ومابقی رو حذف کنید .  به طور خلاصه 1- ارزیابی وبررسی 2- حذف کردن 3- اجرا 

سه خصوصیت وویژگی افراد اصل گرا ست ونقشه راه موفقیت این افراد در کلیه امور زندگی وکسب وکارشان میباشد .

هیچ چیز قدرتمندتر از ایده ایی نیست که وقت اجرایش رسیده است .ایده ایی کمتر ولی بهتر اصلی ست که وقت اجرایش فرا رسیده است . 

واقعا اگر کسی رو دوست نداریم یا چیزی را لازم نداریم یا پولی برای خرید ان چیز غیر ضرور نداریم بهتر از دست برداریم واصل رو فدای فرعیات نکنیم . 

به امید روزی که همه مردم دنیا  برای زندگی کردن ان طور که واقعا دلشان میخواهد نه ان طور که دیگران از انها توقع دارند  از خود شجاعت لازم را بروز دهند . به امید روزی که همه بچه ها .پدران ومادران .کارکنان ومدیران اجرایی . رهبران جهان برای داشتن زندگی معنادار تر یاد بگیرند از هوش .قابلیت .کاردانی وابتکارشان استفاده کنند .و شجاعانه انجام بدهند . مری اولیور شاعر میگوید . برای زندگی سرکش وگران بهایت .به من بگو .چه نقشه ای کشیدهای .

ادامه مطلب ..

انتخاب :

توانایی انتخاب است که ما را انسان کرده ست . همیشه دستت را برای انتخاب باز نگه دار . توانایی انتخاب سلب شدنی ویا حتی قابل واگذاری نیست فقط میتوانیم فراموشش کنیم . هرگز نباید دچار درماندگی اکتسابی شد کلامتی چون مجبورم ویا محرومم از انتخاب را از ذهن خود حذف کنید و عبارتی چون مختارم و برخورد از قدرت انتخاب هستم را جایگزین کنید هرگز توانایی انتخاب را فراموش نکنیم . چون عکس ان اجازه میدهید ذره ذره قدرت تان از شما سلب شود و درماندگی را یاد بگیرید . قدرت انتخاب خود را ارج نهید و هرگز انهار را واگذار نکنید . 

تشخیص :

بیشتر چیزهایی که در جهان هستند کنش هایمان و سایر نیروها منابع وایده ها ارزش چندانی ندارند و بازده چندانی هم ندارند . از طرف دیگر برخی چیزها بسیار عالی هستند و تاثیر فوق العاده ایی دارند . که قدرت تشخیص انها با ما هستند .

تشخیص معدود چیزهای حیاتی از انبوه چیزهای کم اهمیت را سر لوحه تلاش و کار کنیم در تشخیص نیز موفق خواهیم شد . 

روی معدود فرصت های حیاتی سرمایه گذاری کنید وبه انبوه فرصت های صرفا خوب کافی ست نه بگویید . تا به درستی موفق گردید . 

هرچه قدر همه چیز را بی اهمیت بدانید باز هم کم ست  جان مکسول 

موازنه :

راهبرد یعنی انتخاب کردن و موازنه کردن . یعنی متفاوت بودن را آگاهانه  انتخاب کنیم . 

لغو تعهد : مهمترین فاکتور اصل گرایی در کسب وکار 

 

باگرفتن جلوی ضررتان سود زیادی ببرید .نیمی از مشکلات زندگی را میتوان ناشی از بله گفتن بیش از حد سریع و نه گفتن نه چندان سریع دانست .

اجتناب از دام های تعهد :

 از اثر برخورداری آگاه باشید .

وانمود کنید هنوز صاحبش نیستید .

غلبه بر ترس هدر دادن .

درعوض .برای شروع موفقیت .به شکست اعتراف کنید .

سعی نکنید به زور خودتان را وفق دهید .

نظر بیطرفانه فرد دیگری را جویا شوید .

از خطای حفظ وضع موجود آگاه باشید .

از بودجه بندی برمبنای صفر استفاده کنید .

از تعهدات بی منظور پرهیز کنید .

از این به بعد قبل از حرف زدن درنگ کنید .

بر ترس از دست دادن غلبه کنید .

اگر میخواهید با این ترس بجنگید .نمونه سازی کنید .

تدوینگری در کسب وکار 

تدوینگری در کسب وکار این ست فقط یک یا دو کار اهمیت دارد در زمان تصمیم گیری حذف گزینه ها همان ماهیت تصمیم گیری ست .

در زندگی مختصر ومفید عمل کردن به ما امکان پیشرفت بیشتر را با انجام کار کمتر میدهد . باید فعالیتهای بی معنا متعدد را حذف کنیم وبا یک فغالیت معنادار جایگزین کنیم .

کسانی که مشکلشان مشکل ما میشود دردسر دارند و مارا از هدفمان دور میسازند .نباید کمک کرد تا انها توانمند گردند . مرزبندی بسیار مهم است برای شروع مرز بندی عوامل مزاحم مرزبندی را یاداشت کنیم .

قراردادهای اجتماعی با همکاران داشته باشیم با تمرین وتقویت حد ومرز آسان تر وآسان تر میشود .

اگر برای قطع  کردن درخت بمن 6 ساعت وقت بدهند 4 ساعت ان را برای تیز کردن تبرم صرف میکنم .

از اماده سازی زودتر از موعد استفاده کنید 

به براورد زمانتان 50 درصد اضافه کنید 

 

 
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top